Kontakt / Karta

Hitta hit:
Karta hittar ni HÄR

Från Stockholms hållet: Från Göteborgs hållet
Åk E20 mot Göteborg, ca 1,5 mil efter Strängnäs tag avfart 135 in mot Härad.
Sväng sedan första vänster och följ vägen ca: 2km, banan ligger på vänstersida!
Åk E20 mot Stockholm, ca 2 mil efter Eskilstuna, tag avfart 135 in mot Härad.
Sväng sedan första höger och följ vägen ca: 2km, banan ligger på vänstersida

 

GPS koordinater:

WGS84 WGS84 DDM WGS84 decimal (lat, lon) RT90 SWEREF99 TM
59°20’31.7″N 16°54’20.4″E 59°20.528’N 16°54.340’E 59.342135, 16.905663 6580668, 1562622 6579701, 608387


Kontakt:

Strängnäs AMS
Box 161
645 23 Strängnäs
kansli@strangnasams.se
Tel. 0152-705 77

 

 

Huvudstyrelse
Ordförande Tommy Karlsson 070-5702519
V.Ordförande Vakant
Sekreterare Thord Söderberg 073-9769964
Kassör Kerstin Lagerkvist 076-2302668
Ledamot 1 Tobias Hiltunen 073-9701212
Ledamot 2 Håkan Nystedt 070-5795224
Ledamot 3 Geir Anders Wad 076-7153905
Bil-sekt Ledamot 1  Sture Norlin  073-9613519
Bil-sekt Ledamot 2 Sune Karlsson
Bil-sekt Ledamot 3 Fredrik Larsson 070-4431228
Mc-sekt Ledamot 1 Tony Larsson 073-3503552
Mc-sekt Ledamot 2 Lars-Erik Lindkvist 070-6255162
Mc-sekt Ledamot 3 Mikael Thorén 070-8922139
Revisor Jan Hoflin 070-7877484
Kanslist  Sussie Mårtensson  070-4446488
Miljöombud BIL Tobias Hiltunen  073-9701212
Miljöombud MC  Andreas Andersson  073-3856560
Valberedning
Ordförande Benny Lagerkvist  076-2302669
V.Ordförande Stefan Westlander  070-6627209
Bilsektionens Styrelse
Ordförande Sture Norlin  070-3132350
V.Ordförande Fredrik Larsson 070-4431228
Sekreterare Tomas Pohlstrand 073-9493555
Banchef Bil  Sune Karlsson
Tränings ansvarig Thord Söderberg  073-9769964
MC-sektionens Styrelse
Ordförande Tony Larsson 073-3503552
V.Ordförande Joel Hedman 076-5525160
Sekreterare Jenny Björling 076-3092434
Banansvarig Vakant
Knatte cross Dennis Leikna 070-631 00 39