Stockholmscrossen 1/5 inställt

Vi har tvingats ställa in SC med anledning av Covid-19. Vi vill passa på att tacka alla som anmält sig som funktionärer och hoppas ni i fortsättningen vill ställa upp då vi kan återuppta vår tävlingsverksamhet.
Med vänlig hälsning
Tävlingsledningen SAMS MC