Världen är upp och ned!

Den enorma smittospridningen av Covid-19 drabbar världen på många olika sätt och ingen går omärkt förbi. Detta gäller även landets föreningar vilka gör enorma förluster i intäkter från tävlingar och olika evenemang som tvingas ställas in. Dessa intäkter är nödvändiga för idrottens överlevnad och risken för nedläggning är stor när dessa uteblir.

Vår anrika förening är hårt ansatt pga. inställda tävlingar vilka ligger till grund för att klara de fasta kostnader en motorsportanläggning har. Detta hotar återväxten inom motorsporten där vi satsat stort på under många år. Vår fantastiska barn och ungdomsgrupp kan komma att bli utan bana och den tillhörighet dom idag har.

Nu vädjar vi till Er som haft för avsikt att delta på våra tävlingar, hjälp oss att kunna erbjuda fler fina tävlingar, träningstillfällen och andra evenemang även i framtiden.

Skänk en gåva i form av t.ex.  startavgift för den inställda tävlingen, anbudsavgift eller ett valfritt belopp.  

Vår vädjan går även till våra medlemmar, skänk en extra årsavgift och hjälp oss och Er att behålla vår fina förening.

SWISH:  123 405 68 26
BG: 5613-1394

Varmt tack

Strängnäs AMS