Crossbanan öppen, Söndagen den 7/4

Crossbanan är öppen för träning: söndagen den 7/4, normal öppningstid: 10-14.