Folkrace 6 april 2019

OBS!!! SAMS racet☝️Det har blivit ett fel med de anmälda emailadresser sedan anmälan online skickat ut startbekräftelserna. Start listan finns här under med ditt namn och startnr.
Dessa ”studsar” tillbaka och ser konstiga ut. 
SAMS beklagar detta och kontaktar de ansvariga för den köpta tjänsten.

Ses på Lördag