Utbildningshelg MC 9-10/3

Hej alla mc-medlemmar!

Från och med 2019 så har en del nya regler tillkommit för att få genomföra en motocrosstävling.
Licenskraven på vissa funktionärer har skärpts, så om vi skall kunna köra våra tävlingar så krävs följande:
– Biträdande tävlingsledare skall inneha tävlingsledarlicens
– Säkerhetschef skall inneha tävlingsfunktionärslicens
– Zoonchefer skall inneha tävlingsfunktionärslicens

Detta innebär att vi måste utbilda våra medlemmar, ju fler desto bättre!

Den 9-10/3 så håller vi utbildningshelg i klubbstugan. Ställ upp för din klubb och utbilda dig. Kravet är 15 år fyllda.

Anmäl ditt intresse till kansli@strangnasams.se

Vänliga hälsningar
Tävlingsledningen