Påminner om årsmötet

Ni har inte glömt att årsmötet är söndagen den 10/2 kl

Platsen är i klubbhuset

Varmt välkomna
Styrelsen