Kallelse till Årsmöten 2019

Här med kallas alla medlemmar till årsmöten för:

MC måndagen den 28/1   kl 19:00
BIL tisdagen den 29/1   kl 19:00

Och årsmötet för hela klubben är söndagen den 10/2 kl 14:00

Plats för samtliga möten är i klubbhuset