Ingen Rally Söndagen den 3/6

Rallyparallellen på söndagen den 3/6 är inställt pga för få anmälda till tävlingen.