Folkrace på Dunteberget

På lördag har vi två Samsekipage på plats när SMK Motala bjuder in till tävling på
Dunteberget. Det är Jimmy Hellström i Seniorklassen och Junioren Calle Eriksson som vann A
finalen i Nyköping häromsistens. Det är 120 ekipage anmälda fördelat på 4:a klasser.
Tävlingen ingår i Mlimitscup som har nästkommande tävling på Vingåkersbanan.