Utskick medlemsavgift 2018

Just nu pågår utskick av medlemsavgift för 2018

Om brevet inte nått er senast under vecka 50 vänligen kontakta oss.

kansli@strangnasams.se

Med  vänliga hälsningar

Strängnäs AMS