Information gällande Mälarfräsen 7/10

Enligt SR 5.3.1 A kommer inga prisbedömningar eller resultat lämnas ut för G 50cc

Rookie 50cc & 65cc kommer ej samköras med eventuella 85cc rookie. SR 7.10.1

Blir det en Rookie 85cc så justerar vi tidsschemat på plats för att dessa ska få köra.

Deltagarpokal kommer delas ut till samtliga klasser som ej prisbedöms.

Tävlingsledningen, Strängnäs AMS